|

BIMB Investment Melancarkan Dana BIMB-ARABESQUE Global Shariah-ESG AI Technology Yang Bertujuan Untuk Menerapkan Inovasi Teknologi Dalam Dunia yang Semakin Digital

KUALA LUMPUR, 30hb November 2021: BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”), anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, hari ini mengumumkan pelancaran BIMB-ARABESQUE Global Shariah-ESG AI Technology Fund (“BGSEAIT”), sebuah dana pertumbuhan ekuiti patuh Shariah yang bertujuan untuk memberikan pulangan pelaburan kepada pelabur melalui pelaburan di dalam ekuiti teknologi global patuh Shariah.

Dana ini memanfaatkan trend pasaran teknologi yang kukuh menggunakan penyelidikan dan teknologi kecerdasan buatan (AI) terkini oleh Arabesque AI, sebuah unit perniagaan kecerdasan buatan Arabesque Group.

Pengerusi BIMB Investment, Mohamed Ridza Mohamed Abdulla berkata, “Pandemik coronavirus telah memainkan peranan penting dalam mengalihkan amalan pengguna dan perniagaan ke arah menyepadukan sistem teknologi digital yang lebih baik di dalam aktiviti masing-masing. Peralihan sebegini telah meningkatkan prestasi sektor teknologi sejak dua tahun yang lalu dan kami menjangkakan ia akan terus mengekalkan momentum pertumbuhan di dalam sektor tersebut untuk beberapa tahun yang akan datang.”

Menambah kepada kenyataan tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif BIMB Investment, Najmuddin Mohd Lutfi berkata, “BGSEAIT berada pada kedudukan yang baik untuk memanfaatkan prospek pertumbuhan berdaya tahan yang terdapat di dalam sektor teknologi daripada pasaran tempatan dan asing.

Dana ini menyediakan para pelabur sebuah saluran pelaburan tambahan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka masa sederhana hingga panjang. Melalui BGSEAIT, pelabur juga berpotensi untuk meningkatkan pendedahan portfolio pelaburan mereka kepada saham-saham berkaitan teknologi.”

BGSEAIT akan melabur sekurang-kurangnya 70% dan sehingga 98% di dalam ekuiti tersenarai dan sekuriti berkaitan ekuiti patuh Shariah di Malaysia dan syarikat asing di mana pihak berkuasa kawal selia adalah daripada ahli biasa atau ahli bersekutu Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti Antarabangsa (“IOSCO”) dan bursa adalah ahli atau ahli gabungan Persekutuan Bursa Dunia (“WFE”).

Dana ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didorong oleh teknologi kecerdasan buatan yang akan diimbang semula pada setiap bulan bagi kedua-dua sekuriti tempatan dan asing yang diperbadankan di dalam Dana.

Pada masa ini, Dana ini ditawarkan di dalam tiga kelas mata wang: Kelas Ringgit Malaysia, Kelas Ringgit Malaysia Hedged dan Kelas Dolar AS. Pelabur kini boleh melanggan Dana ini dengan jumlah pelaburan permulaan serendah RM500 dan USD500 dengan pelaburan tambahan bermula pada jumlah minimum RM100 dan USD100.

Dari segi penyaringan ESG, BGSEAIT akan memanfaatkan Arabesque S-Ray®, sebuah alat data kuantitatif yang menganalisis dan mengukur prestasi kemampanan lebih 25,000 model kuantitatif dan skor data syarikat tersenarai. Proses pelaburan kuantitatif berasaskan peraturan yang telus yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI) juga akan membantu menghilangkan bias manusia dan melaksanakan analisis pada skala besar.

Proses penyelidikan pelaburan Arabesque AI menggunakan isyarat alfa yang dijana menggunakan Enjin AI proprietari dan pembinaan model portfolio melalui sistem pengoptimuman portfolio dalaman dan pemodelan risiko. Enjin AI menggunakan pelbagai algoritma pembelajaran mesin, seperti model Pembelajaran Mendalam, untuk menganalisis dan mengenal pasti peluang pelaburan dalam pasaran ekuiti.

Rangka kerja pengoptimuman portfolio dan risikonya menterjemahkan peluang pelaburan ini kepada portfolio sasaran model yang dioptimumkan untuk prestasi objektif strategi, risiko dan kemampanan.

BIMB Investment telah memenangi anugerah Pengurus Aset & Dana Islam Terbaik di Malaysia selama empat tahun berturut-turut sejak 2018, Pengurus Aset & Dana Terbaik pada 2017 dan anugerah Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik untuk Pelaburan Berprinsip ESG selama tiga tahun berturut-turut sejak 2019 oleh Alpha Southeast Asia.

Syarikat ini juga telah dianugerahkan Pengurus Aset Terbaik ESG bagi tahun 2019 dan 2020 oleh The Asset Triple A Islamic Finance Awards, sebuah anugerah yang mengiktirafkan sumbangan dan pencapaian pentingnya di dalam ESG, kemampanan dan pengurusan aset di Asia.

Permohonan unit boleh dilakukan terus melalui bahagian jualan Korporat BIMB Investment dengan menghubungi talian bebas tol di 1-800-88-1196 atau e-mel ke marketing.bimbinvest@bankislam.com.my.

Pemegang Unit boleh melihat harga Dana harian dan maklumat lanjut mengenai Dana daripada laman web BIMB Investment di http://www.bimbinvestment.com.my.

###


Penafian

Risalah ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus bagi Dana BIMB-ARABESQUE Global Shariah-ESG AI Technology (“Dana”) bertarikh 29 November 2021,

Prospektus tambahan (jika ada) dan Halaman Serlahan Produk (PHS) sebelum melabur, yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) yang tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungannya. Salinan Prospektus dan PHS boleh didapati di Ibu Pejabat BIMB Investment Management Berhad, di laman web www.bimbinvestment.com.my, perunding unit amanah dan pegedar yang diluluskan dan/atau mana-mana cawangan Bank Islam.

Kebenaran SC atau pendaftaran Prospektus tidak boleh diambil kira bahawa SC telah mengesyorkan Dana tersebut. Terdapat yuran dan caj yang dikenakan dan pelabur dinasihatkan untuk membandingkan dan mempertimbangkannya sebelum melabur di dalam Dana. Pelaburan di dalam Dana ini terdedah kepada risiko, sila rujuk kepada Prospektus untuk maklumat terperinci.

Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko di dalam Dana dan harus membuat penilaian sendiri mengenai risiko dan mendapatkan nasihat professional, jika perlu, sebelum melabur. Pelabur juga perlu ambil perhatian bahawa harga unit dan agihan yang dibayar, jika ada, boleh turun dan naik dan prestasi masa lalu Dana tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasinya pada masa hadapan. Sebarang isu unit yang berkaitan dengan Prospektus hanya akan dibuat setelah penerimaan borang permohonan yang lengkap yang dilampirkan bersama Prospektus, tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung didalamnya. Risalah maklumat ini tidak disemak oleh SC.

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian atau keraguan berkenaan risalah versi Bahasa Melayu ini, risalah dalam versi Bahasa inggeris akan diguna pakai dan ianya muktamad.

Tentang BIMB Investment

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”) adalah syarikat pengurusan pelaburan Shariah-ESG yang terkemuka di Malaysia. Sebuah syarikat subsidiari milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment adalah sebuah syariat pengurusan dana Islam berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Ditubuhkan pada 14 September 1993 dan memulakan operasinya pada 20 Jun 1994, BIMB Investment beribu pejabat di Malaysia.

BIMB Investment adalah pengurus aset Islam yang disokong bank yang pertama di rantau ini untuk menjadi penandatangan prinsip yang disokong oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk pelaburan yang bertanggungjawab (UNPRI).

Talian Umum: 1-800-88-1196

Laman web: www.bimbinvestment.com.my

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *