Tabung Haji isytihar agihan keuntungan selepas zakat 3.05% bagi tahun 2019

Tabung Haji isytihar agihan keuntungan selepas zakat 3.05% bagi tahun 2019

Lembaga Tabung Haji (TH) mengumumkan agihan keuntungan selepas zakat pada kadar 3.05% bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019. Ia melibatkan agihan berjumlah RM2.1 bilion, iaitu RM1.2 bilion lebih tinggi berbanding RM0.9 bilion bagi tahun kewangan 2018. Agihan keuntungan yang lebih baik ini didokong oleh prestasi dan kedudukan kewangan yang semakin baik berasaskan strategi pelaburan yang…