Nisbah Keperluan Rizab Berkanun (SRR) Diturunkan daripada 3% kepada 2% bermula 20 Mac 2020

Nisbah Keperluan Rizab Berkanun (SRR) Diturunkan daripada 3% kepada 2% bermula 20 Mac 2020

Bank Negara Malaysia mengumumkan bahawa Nisbah Keperluan Rizab Berkanun (Statutory Reserve Requirement, SRR) akan diturunkan sebanyak 100 mata asas daripada 3.00% kepada 2.00% berkuat kuasa 20 Mac 2020. Di samping itu, setiap Peniaga Utama boleh mengambil kira Sekuriti Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Securities, MGS) dan Terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Investment Issues, MGII) sehingga…